Sách Giết con chim nhại - Happer Lee - Vikwi cho thuê sách

Giết Con Chim Nhại

Cuốn sách không bắt đầu từ anh em Jem - Scout. Không bắt đầu từ vụ hiếp dâm. Nó bắt đầu từ những định...