Giết Con Chim Nhại
Cuốn sách không bắt đầu từ anh em Jem – Scout. Không bắt đầu từ vụ hiếp dâm. Nó bắt đầu từ những định kiến khắt khe tại vùng tiểu bang Alabama nước Mỹ. Bố Atticus sống trong một xã hội phân biệt chủng tộc và giới tính một cách nặng nề. Nơi mà người… (0 comment)