Reivew sách, mục lục sach Siêu Kinh Tế Học Hài Hước - Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner - vikwi cho thuê sách

Siêu Kinh Tế Học Hài Hước – Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner

Giờ đây, Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner cùng cuốn siêu kinh tế học siêu hài hước sẽ lại một lần nữa mở...
review, mục lục sách Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell - vikwi cho thuê sách

Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell

Bạn có thấy nhiều hiện tượng bùng phát chưa? Tại sao lại có sự bùng phát đó? Hãy đọc "Điểm bùng phát" để có...
Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ - vikwi cho thuê sách

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA ÔNG CHỦ NHỎ – LÃO MẠC

Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ là một cuốn sách có nội dung khác biệt với những cuốn sách kinh doanh thông...
review sách, mục lục sách Tư Duy Nhanh Và Chậm - Daniel Kahneman - vikwi cho thuê sách

Tư Duy Nhanh Và Chậm – Daniel Kahneman

Tư Duy Nhanh Và Chậm - Sách bàn về năng lực tư duy của con người. Chúng ta nghĩ rằng con người là sinh vật...