Giới thiệu

Vikwi được lập bởi một người mong muốn sẽ mở một thư viện nhỏ tại quê mình nhằm tạo điều kiện tiếp xúc với sách, tiếp cận những kiến thức và tư tưởng mới tới mọi người từ những cuốn sách.