Đời nhẹ khôn kham – Tiểu thuyết được cho là hay nhất của Milan Kundera
“Đời nhẹ khôn kham” là tiểu thuyết của nhà văn Milan Kundera viết năm 1982 và xuất bản lần đầu tiên năm 1984 tại Pháp. Mới đây, cuốn sách đã được xuất bản tiếng Việt do Trịnh Y Thư dịch, dưới đây là một vài đoạn trích dẫn từ cuốn sách này. “Nhưng đó có…

Những ngã tư và những cột đèn-Trần Dần: Mộc mạc và chân thật
Những ngã tư và những cột đèn được Trần Dần viết sau một thời gian tiếp xúc với nhiều ngụy binh cũ thời Pháp thuộc. Bản thảo hoàn thành được gửi lên Sở Công an, nhưng mãi 22 năm sau Sở Công an Hà Nội mới trả lại bản thảo cho tác giả, và toàn… (0 comment)