Chuyện thời bao cấp: Tái hiện rõ nét về một thời tô tem
Review Chuyện thời bao cấp. Có những khoảnh khắc, chẳng bao giờ gặp lại. Có những nỗi nhớ, cứ giục ta phải lội ngược kiếm tìm. Có những vòng xe, tưởng chừng đã là hoài niệm. Để nhớ một thời, xa lắm, ngày xưa. Có những điều gắng nhớ, rồi lại quên. Cũng có những…