Q/A

Quy định gồm có những gì?
Sách đúng là sách mà chúng tôi đã giao cho bạn.
Không bị rách, hay nhàu nát, dính bẩn.
Không bị dính mực, hay bị đánh dấu dù bằng bất cứ loại bút nào, kể cả bút chì hoặc dùng bút chì rồi tẩy xóa đi. Trả sách đúng thời hạn và thực hiện đúng với những quy định cũng như thảo thuận lúc mượn sách.

Nhận sách bằng cách nào?
Bạn và chúng tôi sẽ thống nhất chọn một địa điểm và thời gian, chúng tôi sẽ giao sách cho bạn ở địa điểm đó. Hoặc bạn có thể tới trực tiếp để chọn và mượn sách.

Chúng tôi có thu phí giao và nhận lại sách không?
Việc này còn phụ thuộc vào địa điểm bạn có thể nhận sách.

Có mất phí mượn sách không? Và phí tính như thế nào?
Miễn phí 100% cho tất cả mọi người.

Có phải đặt cọc khi mượn không?
Nếu bạn mượn quá 2 cuốn và thời gian mượn quá 1 tháng thì đặt cọc 100% giá bìa, ngược lại bạn không phải đặt cọc gì hết.