Nhà văn hóa Nguyên Xá

Rẽ phải

Nhà văn hóa Nguyên Xá

 
Sau khi rẽ phải, đi thẳng qua ngã tư