Home ĐỊA ĐIỂM MƯỢN SÁCH MIỄN PHÍ Sau khi rẽ phải, đi thẳng qua ngã tư

Sau khi rẽ phải, đi thẳng qua ngã tư

Rẽ phải

Sau khi rẽ phải, đi thẳng qua ngã tư

Phòng sách bên trên cây cột điện
Nhà văn hóa Nguyên Xá