Mua Hàng Qua Link Vikwi Giới Thiệu Để Hỗ Trợ Vikwi nhé!

HomeĐiểm sách

Bốn học thuyết truyền thông

Bốn học thuyết truyền thông
Like Tweet Pin it Share Share Email

Mục lục:

Lời nhà xuất bản

Vài lời gợi mở

Lời mở đầu

1 Thuyết Độc đoán

2 Thuyết Tự do

3 Thuyết Trách nhiệm Xã hội

4 Thuyết Toàn trị Xô viết

Tài liệu tham khảo