Xà đơn gắn tường đa năng

Xà đơn gắn tường đa năng

 
Xà đơn Inox gắn cửa đa năng