Hắn và thằng bạn

Hắn và thằng bạn
Hắn và thằng bạn
Hắn và thằng bạn là một cuốn sách nói về tuổi trẻ, về ước mơ, hoài bão và cả những nỗi bận tâm, chuyện đời thường của tuổi trẻ.
Một cuốn sách mỏng với những câu vui của tác giả đã trải qua. Đằng sau mỗi câu chuyện là những ấn ý và kiến thức hữu ích cho bạn đọc. Từ chuyện cá nhân cho tới chuyện đất nước, từ chuyện trong nước cho tới chuyện nước ngoài, từ chuyện đời thường cho tới hoài bão như lập nghiệp và cả chuyện giáo dục, kinh doanh và tâm lý bạn đọc đều có thể tìm thấy trong cuốn sách mỏng này.
Những người trẻ đang và chuẩn bị bước những bước chân đầu tiên vào đời có thể sẽ thấy hình ảnh của bản thân, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm sống và kinh doanh cho chính bản thân mình.
Hãy đọc Hắn và thằng bạn để cảm nhận.