Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane

Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane - Vikwi cho thuê sách
Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane - Vikwi cho thuê sách

“Sao tôi còn quan tâm đến một chú thỏ kiêu căng, phục trang lộng lẫy chứ? Ấy thế mà tôi đã thực sự bận lòng đấy, một cách mê đắm và tôi nghĩ mình có thể đoán chắc bạn cũng vậy.”