Mua Hàng Qua Link Vikwi Giới Thiệu Để Hỗ Trợ Vikwi nhé!

HomeĐiểm sách

Bàn về tự do

Bàn về tự do
Like Tweet Pin it Share Share Email

“Thế nhưng những con người khác nhau cũng đòi hỏi các điều kiện khác nhau cho sự phát triển của họ; họ không thể nào tồn tại một cách lành mạnh trong cùng một thứ đạo đức, giống như mọi thứ cây cỏ khác nhau có thể cùng chung một điều kiện vật lý, khí quyển và khí hậu. Cùng một thứ, đối với người này thì giúp vun đắp bản chất cao cả hơn lên, nhưng đối với người kia lại là thứ cả trở. Cùng một lối sống, đối với người này là phấn khởi lành mạnh, phát huy được mọi khả năng hoạt động và đem lại niềm vui tột độ, trong khi đối với người khác nó lại như một gánh nặng khổ sở, làm ngưng trệ và đè nát tất cả cuộc sống nội tâm”

Mục lục

Lời nhà xuất bản

Lời giới thiệu

Lời cảm ơn của người dịch

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Bàn về tự do tư tưởng và tự do thảo luận

Chương 3: Con người cá nhân như một thành tố của an sinh

Chương 4: Giới hạn của quyền uy xã hội đối với cá nhân

Chương 5: Các ứng dụng

Phụ lục: Về tác giả – tác phẩm