Văn minh vật chất của người Việt

Mục lục

Lời giới thiệu 1.

Lời giới thiệu 2.

Lời nói đầu.

Lời dẫn.

Chương Một. Những mặt cắt lịch sử

1. Một ngày của người Việt.

2. Sống và chết trên con thuyền.

3. Đường đi lối lại.

4. Xe cộ và thuyền bè.

5. Những mặt cắt lịch sử.

Chương hai. Từ bàn tay đến công cụ

6. Đồ vật quay tròn.

7. Chầy và cối.

8. Công cụ hay vũ khí.

9. Từ bàn tay đến công cụ.

10.Công cụ sản xuất thông thường của nhà nông.

11. Đồ gia dụng mây tre đan.

12. Đồ gỗ gia dụng.

13. Đồ gốm và đồ kim khí trong đời sống thường nhật.

Chương ba. Cơm tẻ là mẹ ruột

14. Cơm tẻ là mẹ ruột.

15. Ngô khoai sắn và các loại lương thực khác.

16. Bữa cơm hàng ngày.

17. Cỗ bàn thịnh soạn.

18. Nước chấm.

19. Ăn quà sáng và tối ở thành thị.

20. Bánh nếp và bánh tẻ.

21. Chăn nuôi gia súc và đánh bắt cá.

22. Cây cối hoa quả và vườn tược.

Chương bốn. Sống dầu đèn chết kèn trống

23. Mộ táng. Từ con thuyền đến ngôi mộ.

24. Đồ thờ tự đơn sơ và sang trọng.

25. Đồ trang sức.

26. Tấm áo manh quần.

27. Thập bát ban vũ nghệ.

28. Giấy bút và sách vở.

29. Phường bát âm và nhạc khí.

Chương năm. Nghệ thuật và hành vi

30. Công nghệ kiến trúc và loại hình kiến trúc.

31. Điêu khắc Phật giáo, phù điêu đình làng và tranh dân gian.

32. Cử chỉ thông thường của người Việt

33. Lời ăn tiếng nói liên quan đến đời sống vật chất.

34. Tổng quan về đời sống vật chất của người Việt hiện đại.

Phần kết

35. Những điều rút ra từ các mô hình sống.

36. Thay lời cuối sách.

37. Phụ lục 1. Niên biểu lịch sử văn minh vật chất Việt Nam.

38. Phụ lục 2. Góp ý cho cuốn Văn minh vật chất của người Việt của họa sỹ Phan Bảo.

39. Tài liệu tham khảo.