Trí tuệ cảm xúc-Daniel Goleman

Trí tuệ cảm xúc-Daniel Goleman

Trí tuệ cảm xúc – ứng dụng trong công việc: Một tác phẩm sâu sắc, một sự giải thích quyết phục về trí tuệ cảm xúc và tại sao nó lại là yếu tố quyết định sự nghiệp của bạn.

Bí mật của thành công không phải là những gì mà bạn được dạy ở trường học. Thứ quan trọng nhất không phải là chỉ số IQ, không phải bằng đại học quản trị kinh doanh, thậm chí không phải bí quyết kinh doanh hay nhiều năm kinh nghiệm. Yếu tố duy nhất và quan trọng nhất để đạt được thành công trong sự nghiệp đó là Trí tuệ cảm xúc.

Khi bạn đang ở nấc thang đầu tiên của sự nghiệp. Với Trí tuệ cảm xúc – ứng dụng trong công việc, bạn có thể:

* Phát triển những sở trường vốn có.

* Duy trì bản sắc cá nhân.

* Phát triển sức sáng tạo và động cơ hành động.

* Giải quyết xung đột và tăng khả năng giao tiếp.

* Hình thành các mối liên minh trọng yếu.

Và khi bạn đã ở một vị trí cao. Hãy học cách để:

* Phát huy khả năng làm việc của mỗi nhân viên cấp dưới.

* Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm.

* Chế ngự được sự đa dạng và giảm thiểu tình trọng thay đổi nhân sự.

* Khiến khách hàng hài lòng.

* Xây dựng được các chương trình đào tạo thực sự hiệu quả.