Review & Giới thiệu sách: Thuật đọc tâm

Bìa sách Thuật đọc tâm
Bìa sách Thuật đọc tâm

Thuật đọc tâm là một cuốn sách nói về tâm lý tính cách giúp người đọc hiểu về tính cách của chính mình. Cuốn sách đưa ra 9 loại tính cách và phân tích chi tiết về điểm lợi, bất lợi, và đưa ra các phương hướng khắc phục cũng như phát triển theo từng loại tính cách.

Mục lục của cuốn sách:

Lời mở đầu: Thực thể ánh sáng

Phần 1: Hành trình nội tâm
Chương 1: Xác định kiểu tính cách của bạn
Chương 2: Nguồn gốc cổ xưa, cái nhìn hiện đại
Chương 3: Bản chất và tính cách
Chương 4: Trau dồi nhận thức
Chương 5: Cái tôi ba chiều
Chương 6: Các cơ chế năng lượng và các biến thể

Phần 2: Chín kiểu tính cách
Chương 7: Kiểu 1 – Người cải cách
Chương 8: Kiểu 2 – Người trợ giúp
Chương 9: Kiểu 3 – Người thành đạt
Chương 10: Kiểu 4 – Người theo chủ nghĩa cá nhân
Chương 11: Kiểu 5 – Người điều tra
Chương 12: Kiểu 6 – Người trung thành
Chương 13: Kiểu 7 – Người nhiệt huyết
Chương 14: kiểu 8 – Người thách thức
Chương 15: Kiểu 9 – Người hòa giải

Phần 3: Các công cụ chuyển đổi
Chương 16: Hệ thống Enneagram và việc thực hành tâm linh
Chương 17: Hành trình tâm linh – luôn luôn ngay bây giờ

Lời cảm ơn!