Lời mẹ dặn – Phùng Quán
Bài thơ “lời mẹ dặn” được nhà thơ Phùng Quán viết trong năm 1957 được đông đảo bạn bè đồng nghiệp cũng như những người yêu thơ thời đó đánh giá là hay, cho đến bây giờ bài thơ vẫn được ca ngợi. “Lời mẹ dặn” là lời thổ lộ phương châm, cách sống của…