Home Tề Bá Lực: Đa số đều chết do bệnh tật, rất ít người chết do tuổi già Cụ Johannas Quaas sinh năm 1925 là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất. Rèn luyện sức khỏe sẽ xua đuổi được tuổi già.

Cụ Johannas Quaas sinh năm 1925 là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất. Rèn luyện sức khỏe sẽ xua đuổi được tuổi già.

Cụ Johannas Quaas sinh năm 1925 là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất. Rèn luyện sức khỏe sẽ xua đuổi được tuổi già.

Vì sao nói cần uống rượu vang đỏ?
Tề Bá Lực: Đa số đều chết do bệnh tật, rất ít người chết do tuổi già