Chăm chỉ quyết định thành công
Ngày nay nhiều sinh viên không kiên nhẫn, họ chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng và chỉ đọc cái gì dễ và ngắn, đó là lí do tại sao tri thức của họ nông cạn, không đủ để giải quyết những vấn đề trong đời sống. Chẳng hạn, khi phải đọc tài liệu tham khảo,… (0 comment)

Chỉ có một câu hỏi duy nhất mà mọi công ty đều muốn hỏi người tốt nghiệp đại học
Một người quản lí cao cấp nói với tôi: “Chỉ có một câu hỏi duy nhất mà mọi công ty đều muốn hỏi người tốt nghiệp đại học: “Tại sao chúng tôi thuê bạn?” Và nếu họ có thể trả lời nó một cách đứng đắn, họ sẽ có được việc làm. Dĩ nhiên, không… (0 comment)

Bạn học vì cái gì?
Phần lớn sinh viên châu Á bao giờ cũng quan tâm tới điểm số. Khi dạy ở Á châu tôi thường nghe sinh viên hỏi lẫn nhau: “Bạn được mấy điểm?” Một sinh viên trả lời: “Tôi được 8 trên 10. Tôi đoán tôi đã làm tốt trong bài thi.” Sinh viên khác phàn nàn:… (0 comment)