Gullible du ký: Trường ca Odyssey về thị trường tự do - Ken Schoolland

Gullible du ký: Trường ca Odyssey về thị trường tự do – Ken Schoolland

Đúng như tên gọi của cuốn sách, Gullible du ký: Trường ca Odyssey về thị trường tự do sẽ đưa bạn đọc vào một...
Reivew sách, mục lục sach Siêu Kinh Tế Học Hài Hước - Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner - vikwi cho thuê sách

Siêu Kinh Tế Học Hài Hước – Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner

Giờ đây, Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner cùng cuốn siêu kinh tế học siêu hài hước sẽ lại một lần nữa mở...
review, mục lục sách Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell - vikwi cho thuê sách

Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell

Bạn có thấy nhiều hiện tượng bùng phát chưa? Tại sao lại có sự bùng phát đó? Hãy đọc "Điểm bùng phát" để có...