Review – Giới thiệu sách: Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại

Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - vikwi: Review - giới thiệu sách hay
Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - vikwi: Review - giới thiệu sách hay

Cuốn sách là một tập hợp những câu hỏi và trả lời. Những câu hỏi này được đặt ra giành cho tác giả, một chuyên gia lịch sử tư tưởng phương Tây, từ những độc giả thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội nước Mỹ muốn tìm hiểu về đủ loại vấn đề. Nhìn chung, đông đảo độc giả đều muốn biết các nhà tư tưởng trong quá khứ suy nghĩ và lý giải thế nào về những vấn đề mà con người hôm nay đang đối mặt phải. Họ không mưu cầu tìm một câu trả lời dứt khoát hoàn toàn đúng, một giải pháp hiệu quả, mà thường họ muốn hiểu rõ vấn đề và muốn rút ra được bài học từ các nhà tư tưởng lớn trong truyền thống triết học phương Tây.

Những câu hỏi này được tác giả trả lời trong một chuyên mục của ông, ban đầu chỉ được đăng tài trên tờ báo Chicago Sun-Times và Chicago Daily News. Trong vòng một năm sau khi ra đời, đã có tới 28 tờ báo mua bản quyền để đăng lại. Sự thành công của chuyên mục đã đưa tới việc tập hợp những câu hỏi và trả lời này thành một cuốn sách.

Các câu hỏi trong cuốn sách này trải rộng nhiều lĩnh vực, từ đạo đức, chính trị, xã hội đến kinh tế và nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống (như mỹ học, nghệ thuật, giáo dục, quan hệ nhân sinh…).

Trích: Lời giếu thiệu

Cuốn sách gồm 10 phần:
Phần 1: Những câu hỏi về triết học, khoa học và tôn giáo
Phần 2: Những câu hỏi về chính trị: con người và quốc gia
Phần 3: Những câu hỏi về các vấn đề đạo đức
Phần 4: Những câu hỏi về nền giáo dục khai phóng và những tác phẩm lớn
Phần 5: Những câu hỏi về thần học và siêu hình học
Phần 6: Những câu hỏi về các vấn đề xã hội
Phần 7: Những câu hỏi về các định chế kinh tế
Phần 8: Những câu hỏi về nghệ thuật và cái đẹp
Phần 9: Những câu hỏi về tình yêu và tình bạn
Phần 10: Những câu hỏi về con người và thế giới con người
Phụ lục: Những hình ảnh và tiểu sử tóm tắt của 42 nhà tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1fCjNoNgZIFFXFtjq8BiZL-BQxdngv5gZ/preview?usp=drivesdk” title=”nhung_tu_tuong_lon.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1fCjNoNgZIFFXFtjq8BiZL-BQxdngv5gZ&export=download” title=”nhung_tu_tuong_lon.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” style=”download”]