Quốc gia khởi nghiệp

Mục lục

Foreword by Israel ambassador
Một cuốn sách phải đọc
Lời mở đầu
Ghi chú của nhóm tác giả
Lời giới thiệu

Phần 1: Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì?
Ngoan cố
Doanh nhân trên chiến trường

Phần 2: Giao mầm văn hóa sáng tạo
Nhân vật của quyển sách
Harvard, Princeten và Yale
Nơi trật tự gặp hỗn loạn
Một chính sách công nghiệp hiệu quả
Nhập cư
Cộng đồng Do Thái hải ngoại. Đánh cắp máy bay
Phép thử của Buffett
Yozma
Phản bội và cơ hội
Từ đầu đạn tên lửa đến mạch nước phun
Thế lưỡng nan của Sheikh
Các mối đe dọa đối với sự thần kỳ của nền kinh tế

Kết luận: Các nông dân của công nghệ cao
Lời bạt
Lời tựa của đại sứ Israel tại Việt Nam