Home Người tị nạn: Những ám ảnh và chấn thương tâm lý! Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Pulitzer (2016)

Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Pulitzer (2016)

Giới thiệu, Review sách Người tị nạm - Nguyễn Thanh Việt - Vikwi

Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Pulitzer (2016)

Giới thiệu, Review sách Người tị nạm - Nguyễn Thanh Việt - Vikwi
“For all refugees, everywhere” (Cho tất cả những người tị nạn, ở mọi nơi)