Home Người tị nạn: Những ám ảnh và chấn thương tâm lý! “For all refugees, everywhere” (Cho tất cả những người tị nạn, ở mọi nơi)

“For all refugees, everywhere” (Cho tất cả những người tị nạn, ở mọi nơi)

Giới thiệu, Review sách Người tị nạm - Nguyễn Thanh Việt - Vikwi

“For all refugees, everywhere” (Cho tất cả những người tị nạn, ở mọi nơi)

Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Pulitzer (2016)