Ngọn cờ của cha-James Bradley-Ron Powers

Ngọn cờ của cha-James Bradley-Ron Powers

Các bà mẹ nên cùng nhau
thương thảo xuyên qua biên giới quốc gia.
Những bà mẹ ở các quốc gia
đang chiến đấu phải đồng lòng với nhau:
Hãy dừng lại cuộc chém giết này.
Hãu dùng lại ngay bây giờ.

Ngọn cờ của cha là một trong những cuốn sách hay nhất và cảm động nhật về chiến tranh và những hệ lụy của nó, một phần là vì quyển sách truyền tải kiến thức và tạo xúc động qua cách thức ta không ngờ đến. Ở một mức độ nào đó, James Bradley đã soạn nên một bài điếu văn cảm động cho người cha của mình, tôn vinh ông chính vì những phẩm chất đích thực đã làm cho ông nổi danh ở Iwo Jima.

Tác giả đã làm tạo nên bức tranh toàn cảnh khó quên về một trong những trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử, một trận đánh mang đến chết chóc, thương tậ và tàn phá trên diện rộng. Ngoài ra, tác giả còn suy tư về bản chất của anh hùng tính, sự cảm nhận của công chúng, và cái hố ngăn cách không gì lấp được giữa hai phàm trù.