Một mô hình cho thấy tác dụng của rừng làm chặn dòng chảy

Một mô hình cho thấy tác dụng của rừng làm chặn dòng chảy

Một mô hình cho thấy tác dụng của rừng làm chặn dòng chảy

Một mô hình rất tuyệt vời cho chúng ta thấy vai trò của rừng thật lớn đối với đời sống con người. Rừng không chỉ có tác dụng lấy gỗ, là ngôi nhà xanh cho muôn thú, mà rừng còn có nhiều tác dụng rất lớn đối với đời sống như:

– Điều hòa không khí, tạo oxi: Nhiệt độ ở vùng rừng thấp hơn nhiệt độ vùng đất trống từ 3-5 độ. Một hecta rừng hàng năm tạo ra khoảng 300 – 500 kg, 16 tấn oxy (rừng thông 30 tấn, rừng trồng 3 – 10 tấn). Trong khi mỗi người một năm cần 4.000kg O2 tương ứng với lượng oxy do 1.000 – 3.000 m² cây xanh tạo ra trong một năm.

– Rừng bảo vệ và ngăn chặn gió bão, dòng nước chảy mạnh: Các tán lá rộng và sát nhau có tác dụng giảm sức mạnh của gió, phân tán dòng nước và ngăn chặn dòng chảy, giảm sóng như hình ở bên cho thấy.

– Lượng đất bị xói mòn tại vùng đất có rừng giảm 90% lượng đất xói mòn của vùng đất không có rừng.

– Rừng là nguồn gen vô tận của con người, là nới cư trú của các loài động thực vật quý hiếm.