Một cuốn sách về kinh tế Việt Nam phải đọc: Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam

Mục lục

Lời tựa (Bùi Quang Vinh)

Lời nói đầu9

Phần I: Việt Nam 40 năm qua

Chương 1: Kinh tế Việt Nam 40 năm qua

Chương 2: Thời gian trong  kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản  3

Chương 3: Thời gian trong kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc

Chương 4: Việt Nam và Trung Quốc:
Chương 5: Việt Nam trong dòng chảy lao động tại Á châu

Chương 6: Từ Tokyo nhìn lại 40 năm Việt Nam

Phần II: Những thách thức có tính thời đại

Chương 7: Nguy cơ chưa giàu đã già

Chương 8: FDI và nguy cơ phân hóa kinh tế Việt Nam

Chương 9: Thách thức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Chương 10: Bẫy thu nhập trung bình: Trường hợp Việt Nam

Chương 11: Trào lưu kinh tế Á châu và nguy cơ tụt hậu của Việt Nam

Phần III: Đổi mới tư duy, tầm nhìn và chiến lược cho 20 năm tới

Chương 12: Chiến lược thoát Trung

Chương 13: Dùng ODA như thế nào?

Chương 14: Công nghiệp hóa: Ai phải là người giàu?

Chương 15: Thực hiện giấc mơ thành quốc gia thượng đẳng

Chương 16: Ý tưởng cho giai đoạn mới:

Phụ trang: Bút kí kinh tế, giáo dục và lịch sử

1. Đạo đức và kinh tế thị trường

2. Phát triển và hạnh phúc

3. Tản mạn về vấn đề đô thị

4. Hai thập niên nhìn lại Việt Nam cùng với một tạp chí kinh tế

5. Phong trào Đông Du xưa và nay

6. Suy nghĩ về đại học tư tại Việt Nam

7. Tốc độ xoay chuyển vận mệnh đất nước:
9. Đối thoại trí thức Việt – Trung

Sách, tư liệu có trích dẫn

Mục tra chữ