Những bài học về cuộc sống đáng suy ngẫm

NHỮNG bài HỌC VỀ CUỘC SỐNG đáng SUY NGẪM

1. Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã ra quy định: Nếu sau 11h mà chưa về nhà là khóa cửa. Tuần đầu...