Thật đơn giản – Phỏng vấn tuyển dụng

Thật đơn giản - Phỏng vấn tuyển dụng
Sách kỹ năng phỏng vấn - vikwi cho thuê sách

Mục lục

Phỏng vấn không hề khó

Phần 1: Trước phỏng vấn (đọc thêm sách: Bản CV hoàn hảo)
Hiểu rõ mong muốn của nhà tuyển dụng
Chuẩn bị kỹ lưỡng
Gây thiện cảm từ ấn tượng ban đầu

Phần 2: Trong phỏng vấn
Đương đầu với căng thẳng
Thể hiện trung thực bản thân
Cuộc phỏng vấn
Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp
Các câu hỏi phỏng vấn khó
Các câu hỏi của chính bạn
Phỏng vấn đánh giá khả năng
Các bài kiểm tra tinh thần
Các trung tâm đánh giá
Phỏng vấn lần 2

Phần 3: Sau phỏng vấn
Những việc cần làm trong khi chờ đợi kết quả phỏng vấn
Bạn sẽ làm gì nếu được tuyển dụng
Bạn nên làm gì nếu không được tuyển dụng

Đáp án
Kết luận