Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell

review, mục lục sách Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell - vikwi cho thuê sách
review, mục lục sách Điểm bùng phát – Malcolm Gladwell - vikwi cho thuê sách

Bạn có thấy nhiều hiện tượng bùng phát chưa? Tại sao lại có sự bùng phát đó? Hãy đọc “Điểm bùng phát” để có câu trả lời.

Theo Gladwell thì Một ý tưởng, một hành vi vượt qua một ngưỡng nhất định có thể bùng phát như một đại dịch trong xã hội đó. Trong Điểm Bùng Phát, Gladwell kể về những câu chuyện tưởng như ngẫu nhiên, lặt vặt, không quan trọng nhưng lại có thể tạo nên những điều phi thường.

Trong “Điểm bùng phát” nêu ra ba yếu tố cơ bản là: quy luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh của hoàn cảnh. Gladwell nói: “yếu tố ẩn sau một đại dịch bùng phát thành công chắc chắn phải là niềm tin sắt đá rằng mọi thứ đều có thể thay đổi”. Làm thế nào để có được niềm tin ấy? Sau khi đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy dường như vạn vật trong thế giới đều có một giới hạn và một lúc nào đó nó sẽ “bùng phát”.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Chương 1: Ba quy luật của đại dịch
Chương 2: Quy luật thiểu số: Người kết nối, Nhà thông thái, người bán hàng
Chương 3: Yếu tố kết dính: Sesame street, Blue’s Clues và những virus giáo dục
Chương 4: Sức mạnh của hoàn cảnh (phần 1): Bernie Goetz và sự tăng giảm làn sóng tội phạm ở New York
Chương 5: Sức mạnh của hoàn cảnh (phần 2): 150 – con số kỳ diệu
Chương 6: Nghiên cứu trường hợp (phần 1): Những lời đồn, giày đế mềm và sức mạnh của việc truyền đạt lại thông tin
Chương 7: Nghiên cứu trường hợp (phần 2): nạn tự vẫn, hút thuốc và loại thuốc ngăn chặn quá trình gây nghiện
Chương 8: kết luận: tập trung, thử nghiệm và tin tưởng.