7

Hãy tranh thủ lượng nhiệt độ của bàn là để bạn vừa tiết kiệm điện vừa đạt được hiệu quả cao nhất.

Hãy tranh thủ lượng nhiệt độ của bàn là để bạn vừa tiết kiệm điện vừa đạt được hiệu quả cao nhất.

Điều này giúp lốp xe và xe kéo dài tuổi thọ, giảm thiểu lượng xăng phải dùng tới 15%.