Để làm nên sự nghiệp

“Cuốn sách Để làm nên sự nghiệp cần thiết cho tất cả các bạn trẻ – Những người bắt đầu bước chân vào cuộc sống, những người đang hoang mang tìm cho mình một lối đi. Tất cả mọi người sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích cho mình ở đây. Hãy học theo, hãy rèn luyện, hãy kiên trì, chắc chắn bạn sẽ làm nên.” (Nguyễn Cảnh Bình – Giám đốc Alpha Books)

Nội dung

Con người
Sức khỏe
Cá tính
Tri thức
Tư tưởng
Động cơ tinh thần
Giao du
Những đức tính doanh thương
Lề lối chỉ huy
Phương pháp làm việc
Tiền bạc
Mục đích