Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế - Inamori Kazuo - Vikwi cho thuê sách
Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế - Inamori Kazuo - Vikwi cho thuê sách

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế – cuốn sách nói về triết lý kinh doanh của một nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản hiện đại – Inamori Kazuo, và tư tưởng làm người mẫu mực của một võ sĩ samurai chân chính bậc nhất nước Nhật thời Minh Trị Duy Tân – Saigo Takamori.

Hãy liên hệ với vikwi.com để được thuê những cuốn sách hay với giả bất ngờ, đặc biệt nếu bạn là HS-SV sẽ được mượn sách miễn phí.

Mục lục

Lời nhà xuất bản.

Lời nói đầu.

Chương 1: Vô tư.

Chương 2: Thử thách.

Chương 3: Lợi tha.

Chương 4: Đại nghĩa.

Chương 5: Đại kế.

Chương 6: Giác ngộ.

Chương 7: Vương đạo.

Chương 8: Lòng thành.

Chương 9: Lòng tin.

Chương 10: Lập chí.

Chương 11: Tinh tiến.

Chương 12: Kỳ vọng.

Niên biểu Saigo Takamori.