HomeSách Tâm lý - Kỹ năng

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế
Like Tweet Pin it Share Share Email

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế – cuốn sách nói về triết lý kinh doanh của một nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản hiện đại – Inamori Kazuo, và tư tưởng làm người mẫu mực của một võ sĩ samurai chân chính bậc nhất nước Nhật thời Minh Trị Duy Tân – Saigo Takamori.

Hãy liên hệ với vikwi.com để được thuê những cuốn sách hay với giả bất ngờ, đặc biệt nếu bạn là HS-SV sẽ được mượn sách miễn phí.

Mục lục

Lời nhà xuất bản.

Lời nói đầu.

Chương 1: Vô tư.

Chương 2: Thử thách.

Chương 3: Lợi tha.

Chương 4: Đại nghĩa.

Chương 5: Đại kế.

Chương 6: Giác ngộ.

Chương 7: Vương đạo.

Chương 8: Lòng thành.

Chương 9: Lòng tin.

Chương 10: Lập chí.

Chương 11: Tinh tiến.

Chương 12: Kỳ vọng.

Niên biểu Saigo Takamori.

Rate this post