HomeĐiểm sách

Ngày Xưa Có Một Con Bò

Ngày Xưa Có Một Con Bò
Like Tweet Pin it Share Share Email

Bạn đang chán công việc hiện tại nhưng không dám nghỉ việc? Bạn thấy lo sợ khi nghĩ đến một ngày bạn bị sếp cho thôi việc? Bạn có suy nghĩ rằng bạn chỉ có thể làm và làm tốt công việc hiện tại, bạn sợ không làm được các công việc khác?

Ngày xưa có một gia đình gồm 6 người của 3 thế hệ, họ có một con bò, nguồn dinh dưỡng duy nhất của họ là sữa của con bò đó. Họ ốm yếu, gầy nhom, sống dưới mái nhà rác nát, và chỗ ở chật chội. Một buổi tối nọ, có 2 người tới xin tá túc qua đêm. Sáng hôm sau họ dậy phát hiện con bò đã bị đâm chết, 2 vị khách biến mất.

Bạn thử dự đoán xem số phận của 6 người trong gia đình này sẽ như thế nào? Và thử giải thích cho câu trả lời của bạn.

Mua Sách

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published.